הלכה למעשה

עקרונות כלליים

היתר מכירה בגינה פרטית, כיצד לנהוג בגינות משותפות, השכרת בית עם גינה בשמיטה, בית שנמצא בתהליכי בניה, עבודות פיתוח לגינה, העברת עצים בשמיטה, הגדרת עציץ ועוד.

הנחיות לערב השמיטה

כיצד יש להיערך נכון לקראת השמיטה: הנחיות מקצועיות והלכתיות, כולל שתילת צמחים שונים, טיפול בדשא, דישון, עצי פרי, צמחים חד שנתיים ועוד.

הנחיות לשמיטה

כיצד מטפלים בגינה בשמיטה: איסור זריעה בבית ובחוץ, מלאכות להגנה על העץ והפירות, השקייה, טיפול בעשביה, גיזום עצים ושיחים, דישון, הטיפול בדשא, הטיפול בוורדים בשביעית ועוד.

קניית פרחים ועציצים

כל מה שצריך לדעת כשקונים פרחים ועציצים בשמיטה, ממי אסור לרכוש עציצים, באילו צמחים יש קדושת שביעית, העברת עציצים ממקום למקום ועוד.

המדריך המלא לגן הנוי בשמיטה

כל גנן עוסק ביישובו של עולם ועושה חסד עם הבריות בהעניקו להם מנויו של עולם. בארץ ישראל הגנן עוסק ביישוב הארץ, ואוחז במידותיו של אברהם אבינו, שנטע אשלים בארץ בשנת השמיטה. גנן שומר שביעית, בונה קומה נוספת של שמירה על מצוות התלויות בארץ. מדריך הלכתי-מקצועי מפורט לבעלי מקצוע וגננים.

מידע לרשויות מקומיות

המפתח לשמירת השמיטה כהלכתה תוך שמירה על גינון נאה ומשובב נפש, הוא בהתארגנות מוקדמת לכך, לפני שנת השמיטה. עיריות ומוסדות ציבוריים רבים שמרו בעבר על הלכות שמיטה בגן הנוי, כמעט מבלי לוותר על רמת אחזקה טובה של הגינון הציבורי. עלון מידע לרשויות המקומיות בנושא גינות הנוי.

יישום והדרכה

מוקד שמיטה טלפוני

יש לך שאלה בהלכות שמיטה? רבני מכון התורה והארץ יענו לך. מוקד שאלות הלכתיות בנושא שנת השמיטה, בראשות הרה"ג יעקב אריאל.
ניתן לשלוח פניות דרך האתר, הדוא"ל machon@toraland.org.il או בפנייה טלפונית למוקד: 08-6847325  בימים א'-ה' 8:30-12:30

ספרים וחוברות הדרכה

לקראת השמיטה הוציא המכון חוברות הדרכה מקצועיות וספרי עיון לציבור הרחב, לחקלאים ולמוסדות. בחוברות הנחיות מעודכנות, הסברים ופרטי הלכות בשפה ברורה ומובנת. חוברות וספרים שפורסמו: מדריך שמיטה לגן הנוי, קטיף שביעית, סוד הארץ ועוד.

כנסי הסברה

לקראת השמיטה ובמהלכה המכון עורך כנסי הסברה והדרכה בכל חלקי הארץ. חלק מן הכנסים מיועדים לציבור הרחב וחלקם ממוקדים לאנשי מקצוע. בכנסים מרצים מיטב רבני וחוקרי המכון ומרצים אורחים. ההרצאות מלוות בסרטים, מצגות ובאמצעי ההסברה הטובים ביותר, בכדי להמחיש ולהעביר את עקרונות השמיטה ופרטי הלכותיה.

עיון והרחבה

מחשבת השמיטה

מאמרים לעיון והרחבה בהלכות שמיטה וברעיונות העומדים בבסיסה. הערכות לשמיטה, שמיטה וקיימות ועוד.

שמיטה וארץ ישראל

מאמרים ורעיונות לעיון והרחבה בקדושת הארץ כפי שבאה לידי ביטוי במצוות השמיטה. שמירת שביעית והזכות לארץ ישראל, גבולות הארץ לעניין השמיטה, היתר מכירה מול הציווי "לא תחונם" ועוד.

ביאור מושגי שמיטה

ביאור תמציתי של מושגים עיקריים הקשורים לשנת השמיטה: קדושה ראשונה וקדושה שנייה, עולי מצרים, עולי בבל, אוקמי ואברויי, אוקמי אילנא, ספיחין, שמור ונעבד, הפקר, דמי שביעית, ביעור ווידוי מעשרות, פרוזבול, הקהל ועוד.