נוסח הפרשת תרומות ומעשרות

"ברוך אתה ד' א-לוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש תרומות ומעשרות"

יש לוודא שיש ברשותך מטבע, שיש בה מספיק פרוטות למספר החילולים

למנויים ב"בית האוצר" יש מטבע מתאימה ב"בית האוצר".

 

לוקחים מעט יותר ממאית מכל אחד ממיני הפירות או הירקות שאנו רוצים

לתקן ומניחים בצד.

בטבל ודאי יש לברך לפני אמירת נוסח ההפרשה:

"ברוך אתה ד' א-לוהינו מלך העולם

אשר קידשנו במצוותיו וציוונו

להפריש תרומות ומעשרות"

 

הקדמה:מה שאומר עכשיו יחול על כל מין בנפרד.

 

תרומה גדולה:

המאית הנמצאת בתחתית של מה שהנחתי בצד תישאר בינתיים טבל.

שאר מה שהנחתי בצד הרי הוא תרומה גדולה.

 

מעשר ראשון:

המאית שהזכרתי ועוד תשע מאיות בצד העליון

של מה שברצוני לתקן, הרי הן מעשר ראשון.

 

תרומת מעשר:

המאית שהזכרתי הרי היא תרומת מעשר.

 

מעשר שני ומעשר עני:

עוד תשע מאיות בצד התחתון של מה שברצוני

לתקן הרי הן מעשר שני,

ואם צריך להפריש מעשר עני - הרי הן מעשר עני.

 

 

חילול מעשר שני:

במעשר שני ודאי יש לברך לפני אמירת נוסח החילול:

"ברוך אתה ד' א-לוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו

לפדות מעשר שני" (על חילול מספק אין לברך).

מה שקבעתי למעשר שני

בתוספת רבע מערכו - הרי הוא מחולל,

כל דרגת חיוב על פרוטה ורבע בנפרד,

במטבע המיועדת לכך בשבילי.

 

 

חילול נטע רבעי:

ואם יש כאן פירות רבעי, הרי הם בתוספת רבע מערכן, מחוללים, כל דרגת חיוב

על פרוטה ורבע בנפרד, במטבע המיועדת לכך בשבילי.

 

Error loading MacroEngine script (file: BtnGenerator.cshtml)