הלכה יומית: י' חשוון « הקודם | הבא »

הלכות חלה - הראויים להפריש חלה ב'

מתוך הלכות הארץ - חלה

ו. יכול אדם להפריש מעיסתו על עיסת חברו, ואפילו שלא ברשותו, אם אין חברו מקפיד על כך.

 

ז. עיסה או מיני מאפה השייכים לכמה שותפים, יכול אחד השותפים להפריש מן העיסה או ממיני המאפה גם בעבור חבריו.

 

ח. הסומא והשיכור מפרישים חלה. אולם חרש, שוטה וקטן אינם מפרישים, ואם הפרישו – הפרשתם אינה מועילה, ולכן יש לשוב ולהפריש פעם נוספת.

 

ט. קטן שהגיע ל'עונת הנדרים' (בן 12 שנה ויום, בת 11 שנה ויום) הפרשתו מועילה, אולם אין לעשות כן לכתחילה.

י. אף שאסור לטמא חלה, יכולה אישה נידה להפריש חלה לאחר שלשה את העיסה, שכן כבר נטמאה העיסה לפני ההפרשה.

 

יא. עיסה השייכת ליהודי, וגוי לש אותה - חייבת בחלה, ואילו עיסה השייכת לגוי, ויהודי לש אותה - פטורה מן החלה, שכן מה שקובע הוא הבעלות על העיסה בשעת הלישה.