הלכה יומית: י"א אדר א' « הקודם | הבא »

הלכות הארץ - הפרשה מפירות שהם ספק נטע רבעי

מתוך הלכות הארץ - תרומות ומעשרות

א. פירות נטע רבעי (מהשנה הרביעית למניין שנות הערלה) פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות.

 

ב. אמנם רק פירות שהם נטע רבעי וודאי, פטורים מתרומות ומעשרות. אם יש ספק אם הפירות הם נטע רבעי – חייבים להפריש מהם תרומות ומעשרות, וגם לחלל את נטע הרבעי בלא ברכה. למשל, כשקונים עץ במשתלה וזה מצוי בגוש אדמה, ואין יודעים בבירור שהעץ עמד על הקרקע כל זמן גידולו במשתלה, כי אז יש למנות את השנים מעת הנטיעה בשטח (בגינה או במטע).

 

אמנם כיוון שמניין שנות הערלה של עץ זה מוטל בספק, יש להפריש מהם תרומות ומעשרות, וגם לחלל את נטע הרבעי בלא ברכה.

ADB