הלכה יומית: ט"ו סיוון « הקודם | הבא »

הלכות חלה - נתינת מעשר ראשון ומעשר עני א'

מתוך הלכות הארץ - תרומות ומעשרות

א. מצוות תרומות ומעשרות מחולקת לשני חלקים: 1. ההפרשה עצמה וקריאת השם. 2. נתינת המעשרות. על ידי ההפרשה וקריאת השם (אמירת הנוסח) מפקיעים את איסור הטבל והפירות מותרים באכילה.

לאחר מכן עדיין נותרת חובה לקיים את החלק השני: נתינת המעשרות.

 

ב. כאמור לעיל, תרומה גדולה ותרומת מעשר אינן ניתנות לכוהן, כי בזמן הזה אין לו אפשרות ליהנות מהן, משום שכולם בחזקת 'טמאי מתים'. רק בשמן זית יכולים הכוהנים להשתמש, לצורך הדלקת נרות.

 

ג. יש לתת מעשר ראשון ללוי גם בזמן הזה, ואין צורך לחפש לוי 'מיוחס' לשם כך, אלא כל מי שמוחזק כלוי – מותר לתת לו.

 

ד. אם הפירות אינם טבל וודאי, אלא יש ספק אם הם חייבים בתרומות ומעשרות – יש להפריש תרומות ומעשרות לפני האכילה, כדי שהם לא יהיו אסורים באיסור טבל, אך אינו חייב לתת את המעשר ללוי.

 

ה. בשנים ג"ו, יש להפריש מעשר עני מן הפירות, וחייבים לתת אותם לכל עני שיבחר.