נמצאו 5703 שאלות ותשובות ב:

קריאה בתורה ביום העצמאות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שליט"א, הרב כתב: "ציבור שרוצה לקרוא בתורה ביום העצמאות ללא ברכההרשות בידו". מכיון שהרב לא סייג דבריו, אני מבין שמותרלקרוא בתורה בלי ברכות אפילו באמצע התפילה, במקום שבד"כנוהגים לקרוא בתורה בב' וה'. שאלתי היא: גם אם אין כאן איסורברכה לבטלה, מדוע אין זה נכלל במה שאסרו חכמים להוסיף עלהק…

תחפושות של גברים לנשים בפורים

הרב יעקב אריאל
שלום הרב, האם יש בעיה שאישה תתחפש לחסיד לדוגמא, שהרי זוהי תחפושת של גבר, וייתכן שיש כאן איסור "לא ילבש"? (כמובן שהאישה תלך לא עם מכנסיים בלבד אלא תוך הקפדה על כל גדרי הצניעות).התחפושת כוללת כובע, חליפה ואולי גם ציצית, וזה יהיה לא ביום פורים עצמו, אלא מספר ימים לפני כן (לצורך מסיבה בבית הספר). אשמח…

יצה"ר ויצה"ט

הרב יעקב אריאל
שמעתי מהגרע"י שיצה"ר משנולד ויצה"ט נמצא רק מגיל ברמצווה. ע"כ. שאלתי, א"כ ממה נובעים הדחפים הטובים של האדםשלפני גיל בר מצווה ? תודה.

מוסר טבעי וההלכה

הרב יעקב אריאל
א. היכן כתב הרב קוק בעניין המוסר הטבעי.ב. דוגמה: מעמד הילד בהלכה הוא נמוך מאד, עד כדי כךשהאבא יכול לקבל כסף על נתינת בתו לגבר זר והיא עודנהקטינה, האם שישבו שופטינו כבראשנה נחזור למצב זה או שיהיותקנות שיתאמו את הרוח הנושבת של ימינו לתת לילד מעמד מכובדמשלו ? תודה.

סירוס סוס

הרב יעקב אריאל
האם מותר לעשות סרוס לסוס?

עיקור כלבה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבלאחרונה אימצנו גורת כלבים -איני מעונין להיכנס לסוגית גידול הכלבים בכלל ,שאלתי היא אחת ,ידוע שהשולחן ערוך והרמב"ם פסקו שעיקור נקבה הוא מדרבנן ולמיטב הבנתי זה משום "צער בעלי חיים" אך אם אנו יודעים שלהפך דוקא העיקור חוסך בצער בעלי חיים בכך שמונע יחום של הכלבה והתקהלות של כלבים זכרים בכך ש…

עיקור בעלי חיים

הרב יעקב אריאל
האם יש בעייה הלכתית לעקר נקבות של בעלי חיים כגון כלבות? אם כן-מהי הבעייה והאם יש לה פתרון?

טיפול בחיה חולה

הרב יעקב אריאל
1.האם יש לי חובה לתת טיפול רפואי לבעל חיים הנמצא ברשותי2.מה הדין כאשר עלות הטיפול כרוכה בהוצאות גבוהות יותר מעלות בעל החיים3.האם במקרה שאין באפשרותי לממן טיםול רפואי זה, מותר להמית את בעל החיים שברשותי בכדי למנוע ממנו סבל מיותר כשברורמ שימות בסופו של דבר

דיג להנאה

הרב יעקב אריאל
שלום הרב,אנו רוצים לצאת לדיג בבין הזמנים וכפי שנוהגים כל עמ"י, אחותי טוענת שאין זה מוסרי לדוג דגים לשם הנאה בלבד - על מנת להחזירם אח"כ למים. נשמח לשמוע את דעתו של הרב בנושא.תודה רבה!

מלכודת עכברים

הרב יעקב אריאל
יש סוג מלכודת לעכברים שהוא משטח של דבק חזק מאוד,וכשהעכבר עולה עליו הוא אינו יכול עוד לצאת ממנו וגם אי אפשר לשחרר אותו מזה.א.האם ראוי להימנע משימוש במלכודת מעין זו בגלל צער בעלי חיים?יש לציין שמלכודת זו הוכחה כיעילה מאד.ב.האם לאחר לכידתו של העכבר ראוי להטביע אותו במים כדי מעט את צערו?

אכילת בעלי חיים בימינו

הרב יעקב אריאל
האם בימינו שיש תחליפי בשר, האם מן הראוי מבחינה מוסרית לשחוט ולאכול בעלי חיים למיניהם?

סירוס חתולים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב.הרי הקדוש ברוך הוא סירס את הלווייתן ואת נקבתו השמיד או המליח כדי שלא יתרבו ולא יהרסו את העולם. אם כן, אפילו סיבה יש למעשה הסירוס הנ"ל, ולא סתם מתוך חס וחלילא קפריזה או שרירותיות או עריצות של בורא אלא מתוך כוונה יפה.והנה כאן מזדמן לנו ללכת בעקבות הבורא, ואפילו להציל את חייהן של הנקבות ולא לה…

מדוע נקבעו כל ימי הספירה בדיני אבילות

הרב יעקב אריאל
לאחר מותם של 24 אלף תלמידי ר'' עקיבא, קבעו חז"ל שבימיהספירה, שמדאורייתא הינם ימי שימחה, יהפכו ימים שבהם נוהגיםדיני אבלות. האם קביעה זו איננה לא פרופורציונאלית כאשר משוויםאותם למשל לשואה, (שאולי גם פה ההינו מצפים לתקופה ארוכה שלאבלות!?)

נתינת א"י לעמ"י

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום. ראיתי באתר שכתב כבוד הרב על מי שטוען שארץ ישראל אינה שלנו, "ראיתי את דבריו באשר לזיקת עם ישראל לארצ ושלדעתו הארץ אינה שלנו כביכול, וטעות בידו הארץ נתנה לנו בברית עולם אלא שישובנו בארץ בפועל תלוי במעשינו". ולא זכיתי להבין. הרי כתוב בתורה, "והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי גרים ותושבי…

שמן זית למאור וזמן ההדלקה

הרב יעקב אריאל
שלום לכב' הרבא. האם יש עניין (הידור מצוה )להדליק נר חנוכה בשמן זית הראוי למאכל?ב. האם עדיף לאשכנזי ,שהוריו מדליקים בצאת הכוכבים ,להדליקכמנהג הגר"א ,ואז יוצא ידי שתי הדעות ?

הדלקה עושה מצוה

הרב יעקב אריאל
המשנ"ב מביא שכאשר אדם מדליק בתוך 20 אמה ומעביר למקוםאחר תוך 20 אמה אין שום בעיה עם הדלקה. מה הדין אם אדם מדליק בתוך 20 אמה ומעביר למקום אחר מעל20 אמה? האם לא יוצא יד"ח?הרי נפסק שהדלקה עושה מצווה? תודה רבה

הדלקת נרות במסיבה ברוב עם

הרב יעקב אריאל
האם ניתן להדליק נרות במסיבה ברוב עם המתקיימת בשעה 00.15אחה"צ . הנרות יהיו גדולים וימשיכו לדלוק עד חצי שעה לאחרצאת הכוכבים?

הדלקת נרות חנוכה במסיבה

הרב יעקב אריאל
האם יש עניין להדליק נרות חנוכה במסיבה (פרסומא ניסא?!) ואםכן האם בברכה?

נר חנוכה בציבור

הרב יעקב אריאל
הדלקת נר חנוכה בבית מדרש לבנות, שאים שם תפילה במנין אלאפעם בחודש. האם ניתן להדליק בברכה כדין בית כנסת? האםהבנות יתפללו באותו יום מנחה או ערבית יועיל?

חנוכה

הרב יעקב אריאל
ברצוני לשאל שתי שאלות בענין חנוכה:א)מדוע הרמב"ם לא פסק להלכה, לא בהל' מלכים ולא בהל'חנוכה, את אשר מובא בירושלמי וברמב"ן לפ' ויחי שאסור למנותכהן למלך ? האם נכון לטען שהרמב"ם לא פוסק את הירושלמיהזה להלכה ?ב) ראיתי ספר (נכתב על ידי מישהו מהצבור החרדי ואולי יש קשר)שמסביר שאנו חוגגים את חנוכה על בטול הגז…