גר שנתגייר כקטן שנולד

שאלה

אם ושתי בנותיה אחת בילוגית והשניה אינה הביאולוגית(לאב בת מנישואיו הקודמים) עברו תהליך גיור. האם ההלכה אומרת כי לאחר הגיור לשלושתן שום קירבה משפחתית ולכן יש להירשם מחדש במשרד הפנים כאם ובנותיה?

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


ההלכה, גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, אין לזה שייכות למשרד הפנים, אלא להלכה בלבד, לעניין עדות ועריות. ואפילו הכי אין זו תמונה כללית, שכן אפילו הילדה שהתגיירה חייבת בכבוד אמה, למרות שעברה גיור. כמו כן אח ואחות שעברו גיור לא יכולים להתחתן זה עם זו, אמנם כתקנה אבל אנו רואים שלא בכל דבר אומרים דין זה. כמו כן רבו הפוסקים שאם גר גזל או גנב ונתגייר עדיין מחוייב להשיב את הגזלה אשר גזל. על כן קביעה זו היא דינית ולא שייכת להגדרות משרד הפנים שהם הנהגות מעשיות של ממשלה ומלכות. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ט' חשון תש"פ 14:57