זני תרנגולות

שאלה

שלום רב. רציתי לשאול: 1. האם מותר לאכול ביצים של תרנגולת משי? 2. האם מותר לגדל את כל סוגי התרנגולות ביחד? וכשיש זכר בלול? 3. האם כל סוגי התרנגולות וביציהן מותרים באכילה?

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

1. ביצי תרנגולי המשי אסורים באכילה מכיוון שיש שינוי במין עצמו (יש למשי תוספת של אצבע בחלק האחורי של הרגל מעבר לאצבע היתירה ולדרבן הקיימים), ראה במרשתת את מאמרו של הרב יהודה עמיחי בענין.

2. לגבי גידול המינים ביחד, מובא בשו"ע יו"ד רצז ג שמותר להכניס לדיר שני מינים יחד, ואיסור הכלאים חל רק על הרבעת שני המינים בידיים, ואין חובה להפריש בין שני המינים. לכן מעיקרא הביצים של הטהורות מותרות. בנוסף לכל, כידוע אין השפעה של הזכר על עצם ההטלה, הנקבה מטילה תמיד ללא קשר לזכר, לכן ביצי הטהורות ישארו תמיד טהורות.

הבעיה תתחיל כשהנקבות מכל המינים (הטהורות ושאינן טהורות) תטלנה את הביצים ואז יכולה להיווצר תערובת של ביצים מותרות וביצים אסורות שלא תמיד תוכל להבחין בהבדלים ביניהן.

3. לא כל סוגי התרנגולות מותרות, ישנם זנים שאין עליהם מסורת, או שיש בהם שינוי מהותי מהזנים המוכרים ולכן יש לבחון כל זן לגופו.

 

יש לציין כי לגבי הדור הבא של התרנגולות, במקרה שיש בלול זכר ממין שאינו טהור בלול ויתכן כי הוא הפרה את האימהות אזי נכנסים למחלוקת גדולה בשאלה אם חוששים לזרע האב, ועד כמה חוששים לו, בדור הראשון ובדורות שאחריו, ולכן גם אם האימהות ודאי טהורות, אם האב הוא מזן שאין עליו מסורת הדבר יוצר מורכבות הלכתית.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

מכון התורה והארץ

הרב דוד אייגנר | כ"ג שבט תש"פ 13:47