איסור חדש בחיטה הגדלה באדנית

שאלה

מדובר שהאדנית בחוץ אך הגרעינים קטנים, עברו 50 יום מזריעתם. לפי תחומין טו, יש שם מאמר מה זה נקרא שליש תבואה, אזי יוצא שמותר?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

בחדש הקובע הוא השרשה (לא שליש) והשרשה היא שלשה ימים, ולכן בחמישים יום אין כל שאלה שהעומר התיר.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |