הטבלת כלים

שאלה

האם יש צורך להטביל כלי חרס?

תשובה

 

כלי חרס אינם צריכים טבילה.

הרב יעקב אריאל |