אכילת ירק ללא חרקים בגלל ריסוס

שאלה

כדי לקבל ירק נקי מחרקים, החקלאים מוכנים לרסס אותו בכמויות אדירות (אשמח אם אני טועה!). האם אין כאן עניין של "ונשמרתם מאוד לנפשותכם"? האם חייבים להמתין מחקרים שיוכיחו שריסוסים האלו גרמו כך וכך מחלות! האם לאכול כשר בא על חשבון קיצור ימים ח"ו?

תשובה

שאלתך צודקת ואמיתית מאד. גם אני חושב כמוך שחמורה סכנה מאיסור, ועל כן אין לקנות ירקות שאין עליהם פקוח של מעבדות מפני שאריות חומרי הדברה. יש היום מספר חברות שיש להם אישור מעבדה, אני מכיר חברה אחת חסלט - עלי קטיף, אינני יודע שמות חברות אחרות. על כן, יש להקפיד לקנות רק מחברות שנבדקו היטב מחרקים ונבדקו במעבדה משאריות חומרי הדברה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |