משמעות המושג 'חלק' בעוף מהדרין

שאלה

מהי משמעותו ההלכתית של המושג 'חלק' בעופות?

תשובה

המושג ההלכתי 'חלק' שייך רק בבשר בקר וצאן. משמעות המושג היא שהריאה של הבהמה נבדקה כנדרש מבחינה הלכתית, ונמצאה נקייה לגמרי מכל חשש טרפה. בתרנגולי הודו, בתרנגולים ובכל סוגי העופות הכשרים, חז"ל לא דרשו לעשות בדיקה של הריאה, וממילא לא שייך בהם המושג ההלכתי 'חלק'. כיום, משתמשים במושג זה כ'מותג' כשרות, שמשמעותו היא שהעוף עומד בסטנדרטים ההלכתיים הגבוהים ביותר, דהיינו, שבמהלך השחיטה והטיפול בעופות הקפידו על בדיקות ועל חומרות, הרבה מעבר למה שנדרש ב'שלחן ערוך' (למשל: בדיקת צומת הגידים שברגליים, בדיקת צרירות דם, פתיחת הגב לפני המליחה, פיקוח על מתן החיסונים בלול, מהירות השחיטה, שיווק בצורה של 'חותם בתוך חותם', ועוד).

רבני כושרות | אב תשע"ד