כשרות כבד אווז

שאלה

האם כבד אווז בהכשר רבנות שבדקו את הושט שלו בדיקה טובה הוא ראוי לאכילה גם למהדרין בכשרות?

הבנתי שזאת מחלוקת, ובהונגריה היו קוראים לכבד אווז כזה "כשר מהדרין" ובשאר מקומות רואים זאת כבהמה שהורה בה חכם. 

השאלה מה דעת הרב, האם לדעת הרב למעשה כבד אווז כזה ראוי לאכילה לאדם שמהדר בכשרות ובמצוות?

תשובה

אנו בר"ג נוהגים להימנע מלתת הכשר מהדרין לאווז מפוטם בגלל חשש של צלקות בושט. ונוסף לשאלת הטרפות יש גם בעיה של צעב"ח

הרב יעקב אריאל |