יורד לאומנות חברו

שאלה

שלומות לרב נהניתי לקרוא את תשובתו של הרב ב'חבל נחלתו' ז' מו' בנושא היורד לאומנות חברו. בסוף התשובה מביא הרב שלא כרמ"א : אולם נראה שהרמ"א מביא זאת בשם י"א אבל אינו מחליט שכך ההלכה אשמח להבין מדוע נראה כך לרב? תודה רבה רועי

תשובה

נראה מלשון הרמ"א שלא חולק במפורש על השו"ע ואומר דעתי שצריך לפסוק כר"י מיגש ולא כרמב"ן, אלא מביא זאת כדעה נוספת, ואף דעת הרמ"א שלכתחילה ראוי לפסוק כשו"ע. 

הרב יעקב אפשטיין | כ"ג סיון תשע"ו 10:55