זה נהנה וזה לא חסר

שאלה

האם מותר להשתמש במשהו ששיך למישהו אחר באופן שהוא לא מפסיד כלום (האם זה ההגדרה של זה נהנה וזה אינו חסר) והאם 'זה נהנה וזה אינו חסר' אומר שמותר להשתמש ברכוש של אחרים מבלי שיהיה לו נזק?

תשובה

זה נהנה וזה לא חסר הוא דוקא בדבר שאין בו שום בלאי וחסרון, כגון בבית ישן שבעליו במדינת הים, אבל בכל חפץ או דברים שיש בהם חסרון הוא יהיה שואל שלא מדעת שהוא כגזלן (שולחן ערוך חו"מ סי' שנט ס"ה).

כמו"כ גם למ"ד שזה נהנה וזה לא חסר פטור - היינו בדיעבד לאחר שנהנה, אבל אינו יכול לחייב את חבירו לתת לו ליהנות ממנו. 
 

הרב יעקב אפשטיין | י"ט שבט תשע"ז 10:06