קבלת הנחה בתדלוק מכרטיס סטודנט, לאחר שכבר אינו סטודנט

שאלה

בתחילת לימודי המקצוע שלי קיבלתי כרטיס סטודנט שמקנה הנחה של 6 אג' לכל ליטר בנזין.

כיום אינני סטודנט כבר, אך הכרטיס עדיין מקנה לי את אותה ההנחה בכל תדלוק.

האם מותר לי להמשיך להשתמש בכרטיס?

 

תשובה

אם מצוין על הכרטיס שהוא מיועד לשימוש רק בתקופת הלימודים ולא אחרי כן, נראה שאסור להמשיך ולהשתמש בו. אבל אם לא מפורש כך, מסתבר שזו הטבה שניתנה לסטודנטים לזמן מסוים, וכל עוד היא בתוקף זה בהסכמת הנותן ובידיעתו, ואין צורך להימנע מהשימוש, ולא מסתבר שההטבה ניתנה בטעות או בחוסר ידיעה. נאמר ב'שלחן ערוך':[1]

המקבל מעות מחבירו בין שהם במכר בין בהלואה בין בפרעון, ומצא יתרון במעות, אפילו אם לא תבעו חייב להחזיר אם הוא בכדי שהדעת טועה...

משמע שרק כשיש סיבה לחשוב שהייתה טעות, עליו להחזיר, אבל כשניכר שהדבר ניתן בכוונה, אין צורך לחשוש ומותר לקחת, אף שלא זה הסכום שהיה אמור להתקבל.

 

[1].    שו"ע, חו"מ סי' רלב סעי' ב.

משפטי ארץ |