אגרת טלויזיה

שאלה

האם חייבים לשלם אגרת טלוזיה על מקלט שמשתמשים בו רק
לצרכי וידאו לילדים ולא לראיית תכניות טלויזיה.

תשובה

איני יודע את החוק וכדאי לשאול על כך עו"ד. מסברה נראה שאם זה
רק לצורך צפיה בסרטי וידאו ואינך צופה בתוכניות הטלויזיה עצמן אתה
פטור מאגרה. אולם אם אתה מקליט סרטים מתוכניות אתה חייב כאילו
צפית בהן.

 

הרב יעקב אריאל |