מתי והיכן יש לחתום על 'היתר עסקא'

שאלה

חברת הגז שלחה חשבון גז ובו סכום לתשלום וריבית. החשבון מהחברה נשלח במועד הרגיל שלו (לא היה איחור בתשלום). סכום הריבית היה שלוש אגורות (פחות משווה פרוטה בעת התשלום). א. האם קיים איסור ריבית בריבית של פחות משווה פרוטה? ב. האם יש צורך לחתום 'היתר עסקא' עם כל חברות הטלפון, החשמל, הגז, המים, או עם העירייה שאני מקבל ממנה שירותים? ג. כיצד 'היתר עסקא' עם בנקים וחברות אשראי תופס, אם הלקוח עצמו לא חתם על ההיתר?

תשובה

א. ב'שלחן ערוך'[1] נפסק כי יש איסור ריבית גם בפחות משווה פרוטה, אך אינו יוצא בדיינים - כלומר לא ניתן לתבוע זאת בבית הדין.

ב. אין צורך לחתום עם החברות הללו על 'היתר עסקא' נפרד, ודי בכך שהם חתמו על 'היתר עסקא' כללי, שמחייב כל מי שמקבל מהם אשראי או נותן להם אשראי.

ג. ההיתר תופס משום שכל לקוח עובד עם הבנק על דעת התקנון של הבנק, והיות שהיתר העסקא הוא חלק מהתקנון - הוא מחייב את כל מי שהבנק מתעסק עמו.

ד. נציין שלדעת הרב אלישיב, אדם אינו עובר על איסור ריבית כאשר גובים ממנו ריבית בעל כורחו - וכסף זה נחשב לגזלה בידו של הגובה.[1].     שו"ע, יו"ד סי' קסא סעי' א.

הרב שלמה אישון | שבט תשע"ה