נוקות שהופרו מתרומת ביצית בחו"ל

שאלה

שלום רב!
מה דין תינוקות שהופרו מתרומת ביצית בחו"ל? (גויה).
תודה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

שאלה זו סבוכה, ואין לענות עליה במסגרת שאלות אינטרנט קצרות. עייני לב אברהם פמ"ג, יד יהודה סי´ ד סעי´ יג, אוצר הפוסקים שם, באהלה של תורה סי´ ע. ועוד.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/20/2013 8:02:27 PM