מחיקת שם ה' במחשב

שאלה

השלום והברכה למעכ"ת שליט"א!

לעתים אני מחפש ציטוט מן התנ"ך ופעמים רבות כמובן מוזכר בו שמות הוי"ה, אלוקים וכד. האם יש איסור להעלות דף (מאתר אינטרנט) על דבי המחשב שבו כתוב הפסוק כפי שהוא נכתב בספר תורה למשל (נסרק על ידי סורק ממוחשב, כמו תמונה) ואחר כך להמשיך לדפדף / לסגור את המחשב וממילא נמחק השם. כמובן ששאלתי היא גם למקרים בהם הפסוקים מצוטטים עם שם הוי"ה ככתיבתו הרגילה ביו"ד ק"י וא"ו ק"י.
(אתר ויקיציטוט - ללא פרשנות לא רצויה חלילה, רק ציטוט מילה במילה)

תשובה

אין הכתיבה ע"ג צג מחשב כתיבה ולא המחיקה מחיקה. ורק אם
מדפיסים במדפסת על ניר ישנה שאלה של כתיבה ומחיקה.

הרב יעקב אריאל |