שימוש בפיר אשפה בשבת

שאלה

אני גר בבית רב קומות, ובו בכל קומה יש פתח לפיר אשפה מרכזי. האשפה יורדת דרך הפיר למכולת אשפה גדולה, שבה יש גם דחסן אלקטרוני המופעל כנראה על ידי חיישן של כמות האשפה. האם מותר לזרוק בשבת אשפה לפיר כזה?

תשובה

א. אם הפיר פועל בשבת כבחול – אין להשליך לתוכו אשפה בשבת.

ב. אכן, יש מקומות (בניינים בבעלות דתית או מוסדות דתיים) שבהם חשבו על ביטול החיישנים בשבת, ואז השפיכה תהיה חופשית ותצטבר למכולה בלבד. עקרונית זה אפשרי.

ג. דא עקא, למיטב ידיעתי יש מקומות שבהם יש צורך בפעולה חשמלית כלשהי לפתיחת הפיר בקומה (מטעמי בטיחות), או בלחיצה על לחצן מתאים, המנתב את האשפה לאפיק אורגני או אי-אורגני וכדומה, וכמובן זה אסור (אולי בכל המקומות זה כך).

ד. למעשה, אנחנו במכון צומת, המלווים חידושים טכנולוגיים וסבורים שאין לשלול על הסף כל 'חדש', סבורים כי בנושא פינוי פסולת, ראוי להצטייד באישור שבת לכל בניין (בדומה לעמדתנו בעניין משאבות הגברת הלחץ, המצויות כיום בבתים רבים); או לא להפעיל את המתקן או לא להשתמש בו בשבת.

הרב ישראל רוזן | אב תשע"ד