לחצני 'גרמא' בבתי חולים

שאלה

בבי"ח הדסה עין כרם מותקן לחצן 'גרמא' של מכון צומת, לפתיחת דלת המחלקות (יולדות, למשל). 'גרמא' הוא איסור דרבנן כידוע. כיצד אפשר לבקר חולה בשבת מבלי לעבור על איסור דרבנן זה? כמובן כוונתי למקרה שאין בביקור צורך החולה, או לחילופין כאשר המלווה הנצרך לחולה רוצה לצאת מן המחלקה בתום השהות עימו. 

תשובה

בעקבות התייעצויות עם רבנים במרוצת השנים, עמדתנו היא שבבית החולים ניתן להשתמש בשיטת ה'גרמא' במכלול רחב, מבלי צורך לבדוק כל מקרה ומקרה וכל צעד וצעד - מהי מידת חשיבותו. השיקול ההלכתי לוקח בחשבון לא רק את המקרה שלפנינו אלא גם את מכלול המקרים בעתיד, ואת הצורך בהתנהלות של מסגרת קבועה. כל זה אמור גם בקשר לסועדי החולים ולמבקריהם, מבלי צורך להבחין בין אדם למשנהו. יתר על כן, אם לא יהיה למבקרים היתר לצאת מבית החולים, לא יוכלו גם להיכנס, או יהססו ויימנעו מביקור חולים, וביניהם מבקרים רבים הנזקקים לחולה מאוד לצורך רפואתם, רפואת הנפש ורפואת הגוף.

אגב, 'גרמא' איננו איסור דרבנן כמו מוקצה למשל. מבחינה הלכתית הוא היתר, ורק חומרת הראשונים אסרה אותו.[1] וגם יש בכך הבדל בין אשכנזים לספרדים. [1] כך כתב הגר"ש ישראלי, חוות בנימין א, עמ' רכ.

הרב ישראל רוזן | אייר תשע"ה