הצטלמות ביום טוב

שאלה

שלום כבוד הרב!
כבכל שנה גם בהקפות שערכנו השנה ברחובות העיר הסתכלו
עלינו שכנים רבים וחלק מהציבור אף יצא לקראתנו, לפתע הגיע
יהודי שאינו שומר תו"מ והחל לצלם אותנו, לא ידענו מה לעשות,
אשמח לדעת מה לעשות במקרים מעין אלו, בתודה מראש

 

 

 

תשובה

הרי לא תכננתם את הצילום, וא"כ מה ביכולתכם לעשות? נראה לי
שהפשוט ביותר להתעלם ממנו, ולכל היותר אפשר לבקשו בשקט
ובצינעא שלא לצלם בחג.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |