שאלות בנושא פעילות בסניף בנ"ע

שאלה

1. האם מותרת שירת בנות בסניף?
2. האם הסניף נחשב למקום של כשרים שמותר שם לאשה אחת
להתייחד עם כמה גברים , והאם בלילה ,רחוב או גן ציבורי
נחשבים למקום שיש בו איסור ייחוד?
3. האם לאפשר לחניכים שידליקו אור בשבת ויתלבשו בלבוש לא
צנוע במקרה שאם לא נתיר להם הם יעזבו את הסניף?
האם אומרים במקרה זה: חטא כדי שיזכה חבירך?
4. האם יש גדרים ברורים ללבוש צנוע?

 

 

 

 

תשובה

1. שירת בנות בסניף תלויה בכל סניף וסניף. בסניף שבו יש הכרח
בפעילות כזו ובלעדיה לא ניתן לקיים את הסניף מותרת רק שירה של
שירים חינוכיים, כגון שירי קודש, שירי א"י וכדו'. (בדרך כלל בסניפים
רבים ללא שירה קשה לקיים פעילות חברתית וחינוכית) שירה מעורבת
של בנים ובנות יחד עדיפה ע"פ שירת בנות לפני בנים. שירת סולו
– אסורה. כמו כן שירה שבה בנות שרות ובנים עונים –
אסורה. במקום שמותר, המדריך יכול להישאר במקום. אם אין בו צורך
כלל והוא מיותר שם – שיצא החוצה אולם לא בהפגנה. 2.
סניף בנ"ע נחשב כמקום של כשרים. במקום שבו מסתובבים אנשים,
ואנשים מתביישים לעשות דברים אסורים, אינו נחשב ייחוד. גן ציבורי
למשל. בשעות שבהן אין אף אדם ברחוב, גם רחוב נחשב לייחוד.
המדובר ברחוב צדדי וחשוך שאין סיכוי שמישהו יעבור שם. בדרך כלל
בערים הגדולות נדיר למצוא מקום כזה. 3. לגבי חטא כדי שיזכה
חברך עין תוס' שבת ד' א' ד"ה וכי. במקום זיכוי הרבים או כאשר
החטא נעשה באונס ולא בפשיעה אומרים חטא כדי שיזכה חברך. אך
משאלתך איני מבין מה הקשר לנושא? מדובר בחניכים שידליקו או
שיתלבשו בלבוש לא צנוע. אם אתם רוצים לשמור על אוירה חינוכית
בסניף אינכם יכולים להרשות שידליקו בו אור או שיופיעו שם בלבוש לא
צנוע. לשם מה יש סניף? אם מדובר בסניף המיועד לנוער חילוני או
מסורתי ומטרתו להחזירם בתשובה, יש מקום לשקול מה הגבול שצריך
לשמור עליו. גם סניף כזה חייב לשמור על עקרונות של שמירת שבת
וצניעות.
4. דיני צניעות מוגדרים היטב בהלכה. יש דברים שבהם אמרו הכל
לשם שמים (עין קידושין פא') אולם הישום שלהם דורש הדרכה הלכתית
מפורטת יותר.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |