שאילת שלום לחניכות

שאלה

בס"ד
שואל מדריך בבנ"ע האם מותר לו שלשאול בשלום חניכותיו ובשלום
מדריכות בסניף וכן להיפך או שיש בכך בעיית צניעות
אודה לכבוד הרב אם יוכל לפרט ולציין מקורות
בברכת התורה

 

 

תשובה

מותר לברך לשלום אבל אין לשאול פרטים מיותרים מעבר לצורך של
הפעילות החינוכית בגלל בעית צניעות (שרידי אש ח"ב סי' קיב עפ"י
אשל אברהם בוצ'ץ, ועיין אב"נ יו"ד תעד).

 

 

 

הרב יעקב אריאל |