מחנה

שאלה

האם מותר ללוות קבוצה במחנה ע"מ לנסות להכניס קצט אווירה
של תורה, אע"פ שיש במחנה קצט פריצות.(אינני מדריך בתנועה).

 

 

 

תשובה

אם תושפע לרעה עדיף להימנע, אולם אם תשפיע ותוכל להתעלם
מהקלקולים חשוב שתשפיע ותסייע.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |