לחיצת יד לזקנה בפעילות

שאלה

במסגרת בני עקיבא הולכים חניכים לשמח זקנים בבית אבות, וחלק מהנשים המבוגרות מבקשות ללחוץ את ידי החניכים - האם מותר ללחוץ את ידי הנשים?

תשובה

עדיף שלא. זה נכנס מהשפעות זרות, ואם אפשר שדוקא בנות תלחצנה יד נשים זקנות ובנים ילחצו יד זקנים.

הרב יעקב אריאל |