הצגה בסמנריון

שאלה

שלום לכבוד הרב!
האם מותר לבנים שמדריכים בסמנריון חינוכי לבני נוער להתחפש לאישה לשם הצגה/העברת מסרים חינוכיים? האם גם בפריט אחד (כגון פאה)?
האם הדבר תלוי במחלוקת הפוסקים שהובאה בב"ח יו"ד סימן קפ"ב לעניין שמחת חתן וכלה ופורים?
תודה רבה

תשובה

נלענ"ד שמותר לצורך הצגה בלבד.

הרב יעקב אריאל |