בני עקיבא

שאלה

עד כמה מותר לחניכה לדבר עם המדריך שלה?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

כל דבר שהוא לצורך התנועה, כשם שמדברים עם מורה, כל דבר הנצרך לסניף ופעילותו.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/19/2013 12:28:20 AM