שיעור מעורב

שאלה

בס"ד
שלום לכבוד הרב!
אני חגסני"ק בתנועת נוער שבה בדרך הרגל מועברים שיעורי תורה
ופעולות בערב שבת. לסניפינו הוזמן ר"מ מישיבתינו שכאשר אמרנו
לו שיעביר פעולה נפרדת אמר שהדבר יקשה עלין מאוד (אפילו
הפרדת שיעורי תורה נראית כחרדית) ולאחר שאמרנו לו שאצלינו
כבר קבוע ששיעורי ערב שבת נפרדים אז אמר לשאול את כבוד
הרב מה לעשות האם שתי פעולות נפרדות (דבר קשה לר"מ) או
לערב את הפעולות ולקחת על התוצאות אחריות
בתודה מראש

 

 

תשובה

אם נהגתם עד כה להפריד בשיעורים והנוער בא אליהם ראוי מאד
שתמשיכו במנהגכם, מעלין בקוש ואין מורידין.
אך אם הנוער לא מגיע לשיערוים ומעדיף לבלות את זמנו בדברים
בטלים שמן הסתם יש בהם גם תערובת יש ממקום לשקול שיעור משותף.
החלטה בשאלה זו מסורה לת"ח המכיר את תנאי המקום.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |