טהרת המשפחה

שאלה

אשה עשתה הפסק טהרה וכן מוך דחוק ומצאה טהור. למחרת ביום
הראשון לספירתה לא הספיקה לבדוק עד לשעה 1717 או 1720
השקיעה היתה בסביבות 1705. מיום זה ואילך ספרה כדבעי. האם
יכולה לטבול ביוןם השביעי או שמא לא עלתה לה ספירת יום
הראשון וצריכה להמתין עד יום השמיני?

 

 

תשובה

המוך הדחוק עולה לספירת היום הראשון ובפרט שהבדיקה נעשתה בין
השמשות של היום הראשון ואולי אפילו לפני השקיעה (כי יש מקומות
שהשקיעה הייתה אחרי הזמן שציינת)

 

 

 

הרב יעקב אריאל |