פרסומות באתר דתי

שאלה

שלום לכת"ר.
לאחרונה פנו אלי בהצעה לשלב פרסומות באתר האנטרנט שלנו
(האתר עוסק בעיקרי האמונה, בהשקפות הרמב"ם והרב קוק וכן
בשאלות ותשובות) מבקש לקבל את חוות דעתו באשר לשילוב
פרסומות. כמובן שמדובר בפרסומות לציבור הרחב ולא בפרסומות
בנושאים אסורים וגם לא כאלה שאינן צנועות אולם בכל זאת מדובר
בפרסומות, למשל גם לענייני נשים כגון קוסמטיקה וכו' ואני מתלבט
בנושא.
ההיבט הכלכלי הוא חשוב אבל לא כל כך קריטי מצד שני ניתן
יהיה להקדיש את ההכנסות להרחבת פעילות האתר או לנושאים
חשובים אחרים. השאלה העקרונית הינה האם באתר שהינו על טהרת
הקודש עד כה יש מקום לשלב פרסומות ?
בכבוד רב

 

 

תשובה

עצם הפרסומת באתר כזה אין בו פגם אולם ברור שיש הבדל גדול
ביחס של הצופים לדף שכולו קודש ולדף שחלקו מוקדש לדברי חול.
למעשה, חושבני שהגולשים באתרים תורניים באינטרנט יוצאים מנקודת
הנחה שזו אינה דרך הלימוד הישיבתית ומוכנים נפשית לאשפרויות
אחרות ולכן הם אינם רואים בכך זלזול בתורה או הורדת ערכה אם
ישנן פרסומות שאינן פוגעות בתוכן התורני שבאתר.

הרב יעקב אריאל |