משפחה

שאלה

אבקש מהרב מקורות בסוגיית אימהות חד הוריות בקרב שומרות
מצוות מהיבטיו החברתיים.

 

 

תשובה

אסיא כרך א' עמ' 137 מאמרו של פרופ' שטינברג.
הרפואה והיהדות פרק טו' לרב עמנואל יעקובוביץ'.
נשמת אברהם ח"ד אה"ע סי' א' (בספרו על אה"ע ח"א סי' א' יש
מקורות רבים באשר להפריה מלאכותית בכלל)
אנציקלופדיה הלכתית רפואית ח"א לפרופ' שטינברג עמ' 159.

לאמור לעיל ברצוני להוסיף כמה מקורות:
א. ילד שנולד לאם חד הורית עלול לסבול ממעמדו המוזר ומהיעדר
ידע על אביו. אמו עושה רק את שיקולי האנוכיות שלה, ולא מביאה
כלל בחשבון את אפשרות סבלו של בנה.
ב. מתן לגיטימציה להורות כזו משמעותה צידוק לרווקות. רווקה אינה
צריכה עוד לחשוש מדחיית נישואין או מניעתם. היא תוכל ללדת ילד גם
בדרכים אחרות.
ג. ההפרדה בין הזוגיות לבין ההורות יש לה השלכות רבות לכיוונים
שונים: זוגיות אינה מחייבת הורות והורות אינה מחייבת זוגיות. (ראי
בפרשת עדה וצילה עפ"י פי' רש"י בבראשית פרק ד'. התוצאה היתה:
תובל קין לוטש כל חורש נחושת וברזל. תעשיין הנשק הראשון
בעולם... )

 

הרב יעקב אריאל |