מעשר כספים לפוריות

שאלה

שלום כבוד הרב
שמעתי שניתן לשלם הוצאות עבור טיפולי פוריות מכספי מעשר. האם זה נכון גם לגבי בדיקות כגון םקירת מערכות במהלך הריון? האם זה משנה אם ההריון הושג לאחר טיפולים או באופן ספונטני?

תשובה

מותר להשתמש בכספי מעשר רק למצוות שאדם אינו חייב לקיימן בכספו. הולדת בן ובת הן מצוות שאדם חיי ב לקיימן ולכן אין להשתמש בכספי מעשר להולדתם. כל ילד נוסף אף הוא מצוה ולכן מסופקני אםאפשר להשתמש בכספי מער להבאת ילדים נוספם אל א"כ אין לו כסף למטרה זו.
סקירת מערכות אינה מביאה ילדים אלא רק מבררת את את בריאותם לא נראה שאפשר להשתמש בכספי מעשר למטרה זו.

 

הרב יעקב אריאל |