מדינת הרווחה

שאלה

תמיכה מנציחה את העוני? האם גמלאות הביטוח הלאומי כמו קצבאות
זקנה, קצבאות הילדים, גמלאות הבטחת הכנסה אכן מנציחות את
העוני או אם אין הן ביטוי של מחויבות המדינה להבטיח את תנאי
החיים של אנשים במדינה?

תשובה

יש להבחין בין מי שאינו מסוגל לעבוד לבין מי משסוגל לעבוד.
בקיצבאות למובטלים תפקידם יש סיכון שהן תגרומנה לאנשים לקבל את
הקיצבה ולא לצאת ולפרנס. וע"כ מחד צריך לעודד לצאת לעבודה
- ועל המדינה לפתח מקורות תעסוקה ולא לסמוך על "קטרים" שיעשו
זאת - מאידך יש למנוע עניות מאלה שאינם מוצאים פרנסה המפרנסת
אותם בכבוד.

 

הרב יעקב אריאל |