ילד מאומץ

שאלה

ילד מאומץ ששמו הוחלף מיד עם הגיעו לבית ההורים המאמצים, עקב
הרצון למנוע חשיפה, האם יש לשמור בעניינים של קדושה גם את שמו
הראשון, ובאיזה שם של אב ואם לקרוא לו?

 

 

 

תשובה

מכיוון שנשתקע שמו הקודם של הילד המאומץ אפשר לקרוא לו בשמו
החדש בלבד ואין צורך להזכיר את שמו הקודם. מיהו, אם בתעודת
הזהות רשום עדיין שמו הקודם מן הראוי להזכיר גם את שמו הקודם. אך
אם אין שום מסמך שבו מוזכר שמו הקודם (להוציא מסמכים חסויים
מעיני הציבור) אין צורך לקוראו בשמו הקודם.
באשר לקריאת שם אביו, אפשר לקוראו בשם אביו ואמו שגידלוהו
ואימצוהו, אך בכתובה, בגט חלילה, וכדו' מוסיפים "שגידלו" או
כינוי מתאים אחר.

הרב יעקב אריאל |