התנגשות בין ערכים - מקום ביהכנ"ס

שאלה

דוגמה: מצד אחד יש עניין לבנות את בית הכנסת במקום הגבוה
בישוב, לרומם בית ה' א-להינו. מצד שני ה' רוצה שנעזור לחלשים,
ולטובת הנכים הזקנים וכו' עדיף שבית הכנסת יהייה במורד הישוב.
מה יעשו ? תודה.

 

תשובה

הדוגמא שהבאת אינה מתאימה לנושא התנגשות ערכים, כיון שלא הערכים
מתנגשים אלא יישומם יחדיו. עכ"פ כל הש"ס וההלכה עוסקים בהכרעות
מעשיות של התנגשות בין ערכים או עקרונות הלכתיים ובכל מקום יש את
כללי ההכרעה לפי הנושאים השונים. בשאלה כמו שהזכרת צריך להבין
וכי אם בית הכנסת יהיה בתחתית הישוב וכי איך הנכים יעלו לביתם?
הרי ג"כ יצטרכו לסיוע חיצוני. וע"כ צריך למצוא את דרך הפשרה של
העקרון הבניה במקום גבוה ועם זאת סידורים טכניים המקילים על
הנכים. וברור שמי שתנועתו מוגבלת יבחר במידת היכולת לשבת במקום
שהוא פחות נצרך לסיוע. כמו"כ יש לשקול את צרכי כלל המתפללים
ולא רק את צרכי הפרט.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |