השכרת דירה להומואים

שאלה

שלום הרב,
בעבר ראיתי פסק הלכה של הרב שאוסר על השכרת דירה לזוג הומואים בשם התורה.
השאלה שלי היא מדוע?
מדוע נאסור להשכיר להם דירה ולזוג (בן ובת) חילוני לא נשוי ומחלל שבת לא נאסור?
ובאותו עניין- מדוע מעשה פנחס בן אלעזר היה בסדר ומעשה ישי שליסל לא היה בסדר?

תשובה

כי יש בכך הכרה שהם זוג לכל דבר. והדירה מיועדת לשם זוגיותם.
בעוד שאצל איש ואשה נשואים כהלכה הדירה מיועדת לדבר כשר.
חילול השבת ודבר אחר אינן תלויות בדירה ולא היא הגורם להן
לגבי פנחס ההגדרות הן מאד מצומצמות 'הבועל ארמית קנאים פוגעים בו' דווקא בעברה חמורה שיש בה כרת ודווקא בשעת מעשה. ולאחר מעשה נהרג אם הרג את הבועל.

ורק מי שפועל מתוך שיקול דעת קר ולא מתלהם שהדבר יביא תועלת ולא לנזק.
הרוצח פגע במפגינות על עבירה שיש עליה רק מכת מרדות (ולא בשעת מעשה). והביא רק נזק.
זהו סתם ניסיון רצח של פושע שעושה זאת כביכול בשם שמים ונראה שאינו בריא בנפשו.

הרב יעקב אריאל |