בעניין כיבוד הורים כלפיי הוריי אשתי.

שאלה

כבוד הרב.
הוריי אישתי מוחלים על כך שאקרא להם אבא ואמא, האם מחילה
זו מועילה ואוכל להמשיך לקרוא להם בשמותם הרגילים?

 

 

 

 

 

 

 

תשובה

לדעת הט"ז חייב אדם לקרוא לחמיו וחמותו אבא ואמא. וראיה מדוד
המלך שקרא לשאול אבי (עי' ב"י וט"ז יו"ד סי' רמ), אבל לא כולם
נוהגים כן אולי משום שההורים מוחלים. כשיש נכדים קורים להם סבא
וסבתא.ומ"מ חייב בכבודם. ונראה שזה כולל פניה אליהם בדרך כבוד
ולא כאל חבר. ובימינו שכמעט ולא מוסיפים תארים כאשר מדברים איש
אל רעהו צריך לחשוב האם ראוי בכל זאת להוסיף תואר לשמותם.

 

הרב יעקב אריאל |