שביתת ארגון המורים

שאלה

שלום רב, אני מחנכת כיתה ט', של בנות לקויות למידה בתיכון
דתי. אני מלמדת בכיתתי בעיקר מקצועות קודש. בעקבות שביתת
ארגון המורים (ארגון שאליו אני משתייכת) אני לא מגיעה לביה"ס
ובעקבות כך כיתתי אינה לומדת מקצועות קודש. בתיכון מתקיימים
הלימודים למרות השביתה ע"י מורים של ההסתדרות. רציתי לשאול
האם מותר לי מבחינה הלכתית ללכת ללמד למרות השביתה או
שיש עניין לכבד את השביתה כיוון שאני משתייכת לארגון זה, ואולי
ברמה מסוימת אני פוגעת בשביתה ובמורים אחרים המנסים להפר את
שגרת הלימודים?
כמו כן האם מותר להפר שביתה כדי לא לבטל את לימוד התורה
של הבנות?
ונקודה נוספת- כיוון שכיתתי מאופינת בלקויות למידה, יתכן ושבירת
השגרה פוגעת בהן מאד- האם יש עניין ללמד מסיבה זו?
אודה לרב אם יתייחס לנושא, כיוון שאני בדילמה כיצד לנהוג.
בברכה

תשובה

ברור שיש נזק לארגון אם מוריו ילמדו בזמן השביתה ועם זאת מקצועות
קודש חייבים ללמד גם לבנות הפתרון הוא ללמד בביכנ"ס סמוך
כתת לקויי למידה נראה לי שמן הראוי ללמד על אף השביתה.

הרב יעקב אריאל |