שבירת שביתה בישיבות ובאולפנות

שאלה

אני מורה באולפנה שיש בה פנימייה. במוסדנו התקבלה פנייתו של
הרב דרוקמן ללמד מקצועות קודש בלבד עד הצהריים. בדיעבד
מלמדים אצלנו ימים מלאים - 4 ימים בשבוע את כל המקצועות,
כאשר רוב המורים חברי הארגון- עובדים. נותר מספר מאד קטן של
מורים ששובתים - כי הם אינם מלמדים לימודי קודש כלל.האם נכון
מבחינה הלכתית ומוסרית להפר שביתה, לסייע בשבירתה, ואחר כך
ליהנות מפירותיה כמו אלו ששבתו, כאשר במוסדנו כולם, כולל
המורים שאינם שובתים, חושבים שהשביתה מוצדקת?


האם אין בזה משום פגיעה בשאר המורים שנמצאים במצוקה בדיוק
כמונו? האם רק מורים דתיים זקוקים למשכורת?


אודה לכבוד הרב מאד על תשובתו החשובה.

בכבוד רב
י', מורה שובתת

 

 

 

תשובה

באופן עקרוני ראוי היה ללמד רק מקצועות קודש. אפשר ללומדם
במקום אחר כגון בביכנ"ס ואין בכך שבירת שביתה. לימוד זה מן
הראוי שייעשה לשמה ללא ציונים ובחינות ללא תמורה כספית רגילה.

מכיון שאצלכם זו פנימיה אין אפשרות לשלוח את התלמידים לביתם כל
יום ולכן עולה שאלת העסקתם בשעות השביתה. נראה לי שהפשרה של
ארבעה ימי לימוד היא נכונה ואולי צריך לצמצמה לשלשה אבל בכל
אופן לא ניתן להשאיר את הנוער בפנימיה ללא תכנית. השאלות ששאלת
הן לא רלונטיות, השביתה לא הותאמה לפנימיות אלא לבתי"ס ללא
פנימיה, ואם היא היתה מותאמת לפנימיות היא היתה באופן אחר.

הרב יעקב אריאל |