פניה לבג"ץ בפינוי עמונה

שאלה

לפני הפינוי מעמונה מועצת יש"ע עתרה לבג"צ והשופט חשין טען
כלפיהם (כך שמעתי ולא בדקתי) שיש בעיה למי שבא לבית משפט
רק כדי לנסות ולהצליח ואם יכשל הוא יפעל בדרכים לא חוקיות.
האם יש צדק בדבריו? האם מי שהולך לבג"צ מצהיר בכך שהוא
מקבל את הכרעתו ואסור לו מוסרית לפעול אחר כך באופן אסור
לפי החוק? אותו דבר בקשר לבחירות, האם מי שמצביע בבחירות
מצהיר בכך שהוא מכיר בבחירות ככלי לגיטימי ואינו יכול אחר כך
לומר שאינו מכיר בסמכות השלטון אם השלטון אינו פועל לפי רצונו?

תשובה

בג"ץ שגה בהחלטתו. הוא יכול היה למנוע את הטרגדיה הנוראה ולא
עשה זאת. יקוב הדין את ההר היה עדיף בעיניו ממיצוי הצדק. הוא לא
מילא את תפקידו לעשות צדק!

 

 

 

הרב יעקב אריאל |