עסקת שליט(המשך)

שאלה

שלום הרב.
לא הבנתי איך הרב הזכיר בהתייחסותו לעיסקת שליט את השיקול שהתקשורת מטפטפת כל הזמן בדבר המוטיבציה של החיילים, בזמן שמצד האמת רובם ככולם של החיילים יוצאים במוטיבציה אפילו להיהרג, ואם כבר, השיקול הוא הפוך, שלחיילים לא תהיה מוטיבציה להסתכן בתפיסת מחבלים, כשהם יודעים שיש סיכוי טוב שהם ישוחררו?

מלבד זאת איך אפשר לומר שאין לרבנים כלים להכריע בדבר הסיכוי לחזרת המחבלים לטרור , בזמן שידועה העובדה ומגובה אף במספרים, בדבר כמות אזרחי ישראל שנרצחו כתוצאה מהעסקאות הקודמות?
בכבוד רב

תשובה

ראשית, לא עסקתי למעשה בעיסקת שליט. התיחסתי רק לציטטה מהמשנה בגטין דף מה שהיא חלקית יש גם ציטטה אחרת ברא"ש כתובות שבעל חייב לפדות את אשתו. חייל דומה יותר לאשה.
לא אתה ולא אני מופקדים על בטחון ישראל ואיננו יודעים את כל הנתונים, הסיכויים והסיכונים. ממשלת ישראל שנבחרה ע"י כל אזרחי המדינה היא האחראים ושריה אמורים לדעת יותר ממנו את כל הנתונים ואנו צריכים להתפלל שהקב"ה יסייע בידם לעשות זאת בהצלחה שלמה. ממשלת ישראל שולחת חיילים למשימות קשות של סכנת נפשות ובידה הכלים והזכות להכריע איך לבצע את כל המשימות של שמירת בטחון ישראל.

ולכן השיקולים שאין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם לא שייכים בשליחות הציבור, וביד הממשלה הסמכות להחליט להעדיף שיקול זה על פני אחרים. (שים לב שחלק גדול מהכרעות הממשלה הם בענייני נפשות. אם מחליטים על תיקון והרחבת כביש, או על מיטות בבית חולים ואפילו על חינוך בסופו של דבר יש לכך השלכות במספר הנפגעים או חולים שימותו ח"ו וכו'). ולכן זו אחריותה של הממשלה להחליט א

הרב יעקב אריאל |