עלוני פרשת השבוע - המשך

שאלה

שלום
שאלתי את כבוד הרב לגבי הכנסתם של דפים,בהם מופיעות פרסומות עם תמונות של נשים,ונעניתי שלא להכניסם לבית הכנסת.
חשבתי אולי כדאי להעלות את הנושא בפני כל תלמידי החכמים של הצבור הדתי לאומי שלנו ולבקשם שלא לכתוב מאמרים תורניים בדפים הנ"ל.
בתודה

תשובה

תלמידי החכמים אינם העורכים והמפיצים של הדפים הנ"ל הם מתבקשים לכתוב מאמר ואח"כ מפיקים משבצים אותו ומכניסים תמונות וכיתוב נוסף לכן קשה מאד להימנע מכך

מה גם שרוב תלמידי החכמים לא רואים את דבריהם לאחר שהודפסו בדפים הללו.

הרב יעקב אריאל |