סיפור הטרדה באוניברסיטה

שאלה

מהכתבה בענינה של חנה קהת בבשבע הבנתי שהיה פגם בפעולתה
בסיפור ההטרדה באוניברסיטה. רציתי לשאול האמנם היה עדיף לא
לעורר את הסיפור ולתת לעוד בנות לסבול?

 

 

תשובה

אין חשש לסבלה של אף בת. הבעיה באוניברסיטה נפתרה גם ללא
פעילותה של חנה קהת.

 

 

הרב יעקב אריאל |