מיכון להחלפת עובדים

שאלה

האם יש בעייה למכור למישהו מכונה שתחליף אנשים בתפקיד מסוים?

 

תשובה

אין בעיה למוכר, ישנה בעיה לקונה שהוא מעסיק וצריך לספק פרנסה
לעובדיו. ולכן מעסיק שקונה מכונה אשר אמורה להחליף עובדים,
צריך לחשוב היטב איך הוא ממשיך להעסיק את אותם עובדים ודואג
לפרנסתם. אם עובדים אלו מסוגלים למצוא פרנסה אחרת הדבר קל
יותר, וניתן לפטרם ולתת להם פיצויי פיטורין.

 

 

הרב יעקב אריאל |