לקחים מחורבן גוש קטיף

שאלה

כבוד הרב, איזה לקחים הפקת מחורבן גוש קטיף ומהמאבק נגד
החורבן? מה דעת הרב לגבי סירוב פקודות וחסימת כבישים? יש
שינוי בדיעות הרב מלפני לאחרי החורבן? מה התשובה עלינו
לעסוק לקראת יום הדין?

 

תשובה

החינוך בדורנו בין הפורמאלי ובין ע"י ערוצי תקשורת למיניהם צריך
להיות באהבה כדברי הרב קוק זצ"ל באגרת התשובה ובעוד הרבה
מקומות. כל כפיה על העם של אידיאלים שהוא אינו בשל להבנתם
יוצרת תגובת-נגד אלימה מצידו. אמנם נכון שרק הצירוף השלטוני הזה
היה יכול ליצור נסיגה ועקירה כה עמוקה, אולם סו"ס יש כאן ביטוי
של הרצון של העם מתוך תפיסותיו הקטנות לגבי עם ישראל וארץ
ישראל. ועל כן כל עוד לא נצליח לתקן ולהעלות את העם למדרגות
יותר ויותר אמוניות יחסו אל הארץ ואל חלקים מהעם יהיה מנוכר. ע"כ
תשובת המשקל היא בפגישה עם העם ופניה אליו בהרבה קשר ואהבה
ובכך לרוממו למדרגתו האמיתית. דרך הכפיה החיצונית אינה חודרת
ללבבות ולא מצליחה להחיות את העם.

הרב יעקב אריאל |