לימוד תורה לנשים בימינו

שאלה

קראתי בספר "שירת עלמות" מאמר של הרבעל לימוד תורהךלנשים
בימינו ובו הבנתי כי יש מקוםלפיתוח בית מדרש נשי בסגנון מסוים.
ברצוני לדעת כיצד מתייחס הרב למכתבו של הראי"ה קוק לבנו
וביתו (שנמצא באותו הספר) ובו ניתן להבין שלימוד מספרים עבור
אישה הוא תרופה ולא הדרך הטבעית והנכונה ללימוד.האם הדברים
נכונים ותקפים גם לימינו? כיצד יש להתייחס לדברים לאור הרצון
האמיתי של נשים ללמוד בימינו וכיצד יש להתייחס לרצון האמיתי של
נשים ללמוד לאור דברי הרב קוק? תודה רבה!!

תשובה

אין בכך כל סתירה. הלימוד מספר מחייב פעולה שכלית יותר מקיפה
מצד הלומד מאשר לימוד ממלמד. בלימוד ממלמד המורה מעביר את
התוכן הנלמד ליכולות של התלמיד בעוד שבספר התלמיד מטפס לרמת
הספר. אצל כל התלמידים עדיפה השיטה הפרונטאלית של תורה
שבע"פ. ואצל נשים שיטה זו עדיפה. אך בימינו שנשים קוראות
ולומדות בספרים שונים ומגוונים, וביניהם ספרים שהם "תפלות" ממש,
בודאי שעדיף שילמדו מספרים תורניים לפחות כמו בספרים אחרים.

הרב יעקב אריאל |