חיבור עם הציונות החילונית

שאלה

השיתוף עם הציונות החילונית היה על רקע של הבנה שהם פועלים
מותך מניעיים אידאולוגיים, והכח המניע הוא כח האמונה? איך
בוחנים מצב בכל תקופה מחדש? האם כאשר נזהה שאין מניע
אידאולגי תהיה לנו בעיה עם הכרה במדינה שראשיה אינם שומרי
תומ"צ?

תשובה

וכי אם הם פועלים ממניעים שאינם אידיאולוגיים הדומים לשלך הם אינם
יהודים ואינם עם ישראל?! אליהו פעל עם אחאב בחלק מהפעולות
אע"פ שמעשי אחאב ומן הסתם השקפותיו לא היו מתוקנות, וע"כ אנו
פועלים עם כל עם ישראל עפ"י הבנתנו את השליחות האלוקית שהוטלה
עלינו בדורנו, ומנסים לעורר ולהפעיל את כל העם בכיוון החיובי.
יש להבדיל בין המדינה לבין הממשלה. המדינה היא של כולנו גם שלי
.המשלה פועלת לפעמים לא לפיצרכי המדינה. ממשלה היא זמנית
היא קמה ונופלת.
יש להבדיל בין הציונות החילונית לבין שוליים קיצוניים המטיפים לשנאה.הם
לא ציונים גם אם הם מצהירים על היותם כאלה

הרב יעקב אריאל |