דין רודף ומסרב

שאלה

האם 2 הדינים מקורם אחד?
כיצד חיל חוזר בתשובה מפרש את המאמר "אתם קרויין אדם ואין
אומות העולם קרויין אדם" ומי לימד אותו שדין יהודי הרוצח יהודי
שונה מדין יהודי הרוצח גוי?

 

 

תשובה

ראש מעוות לא ניתן להסבר

 

הרב יעקב אריאל |